AVÍS LEGAL

Dades identificatives

De conformitat amb el que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, passem a indicar que SPORTS LES CORTS SL és titularitat de

• Nom complet: SPORTS LES CORTS SL
• NIF: B 66555004
• Travessera de les Corts, 331
• Correu electrònic: info@padelmanyanet
• Domini a internet: www.padelmanyanet.com
• Inscripció al registre corresponent

Informació general

Aquesta pàgina web té com a objectiu:

1. Oferir als usuaris informació relacionada amb les nostres instal·lacions, activitats i serveis mitjançant la publicació actualitzada de tot allò necessari i relatiu sobre nosaltres, horaris,…
2. Propietat Intel·lectual i ús dels continguts

Els continguts prestats per Escola Pàdel Manyanet, així com els continguts abocats a la xarxa a través de la seva pàgina web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel qual es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i el consentiment previ i per escrit d’escola Pàdel Manyanet.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren als diferents llocs web i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’Escola Pàdel Manyanet o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió als diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del dret d’autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, totalment o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de l’Escola Pàdel Manyanet.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Escola Pàdel Manyanet, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, mentre aquestes actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Escola Pàdel Manyanet és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a mitjançant el correu electrònic.
Escola Pàdel Manyanet, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris per evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a la pàgina web d’Escola Pàdel Manyanet, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quines per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen Escola Pàdel Manyanet per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Escola Pàdel Manyanet, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d´autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per email tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remunerària per part d’Escola Pàdel Manyanet.

D’acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, Escola Pàdel Manyanet queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d’aquestes observacions, opinions o comentaris, per tal d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això es pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin tenir sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per Escola Pàdel Manyanet pel seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o enllaç similar que es pugui establir en adreça a la pàgina web d’Escola Pàdel Manyanet, sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’Escola Pàdel Manyanet. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual d’Escola Pàdel Manyanet sobre la pàgina web i tots els continguts de les mateixes.

Escola Pàdel Manyanet no assumirà cap responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc,… de tercers als quals es pugui accedir directament o mitjançant banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des del website d’Escola Pàdel Manyanet.

Condicions d’ús

L’Usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits, i són contraris a aquesta política legal, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir-ne un normal per part d’altres usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina web.

Condicions particulars

Aquest avís legal és aplicable per a qualsevol Usuari que accedeixi a la present pàgina web.
Els usuaris que lliurin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web, hauran d’acceptar la política de peivacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquesta política legal queda subjecta al que estableixen les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la seva interpretació, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​sempre que això no sigui contrari al que disposa l’article 29 de la LSSI.