POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del tractament de les dades personals dels Usuaris

Identitat: SPORTS LES CORTS S.L.
Domicili social: Travessera de les Corts, 331 08029 Barcelona
NIF: B66555004
Correu electrònic: info@padelmanyanet.com

Amb quina finalitat es tracten les dades personals dels Usuaris?

Per tal de poder donar resposta a les sol·licituds de serveis plantejades pels Usuaris a través de la pàgina web. Així com realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb els usuaris, la informació i la distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

Quant de temps es conservaran les dades personals dels Usuaris?

Fins que la legislació estableixi en matèria de prescripció de responsabilitats. O si escau, quan l’usuari, fent ús dels seus drets, sol·liciti la cancel·lació de les dades.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals dels Usuaris?

Usuaris que es posen en contacte a través del formulari de contacte: La base legitimatòria per al tractament de les dades dels Usuaris és el previ consentiment d’aquests atorgats mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privadesa.
Usuaris que es posen en contacte a través del correu electrònic o número de telèfon que apareixen a la pàgina web: En aquest cas, la base legitimatòria és l’interès legítim del tractament de les dades personals dels Usuaris.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades personals dels Usuaris no seran cedides a terceres empreses.
En cas que fos necessari en un futur cedir les seves dades a terceres empreses, se sol·licitaria el consentiment exprés oportú de l’Usuari.

Quins són els drets dels Usuaris sobre les vostres dades personals?

Qualsevol usuari té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals vostres o no.

Les persones interessades tenen dret també a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits .

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. Els usuaris també tenen dret a la portabilitat de les seves dades a altres empreses, sempre que així ho sol·licitin expressament i tècnicament sigui possible fer-ho.

L’usuari podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, a través de qualsevol dels mitjans següents:

• Correu electrònic: info@padelmanyanet.com

Així mateix, s’informa els usuaris que tenen dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada i que poden presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Com hem obtingut les dades personals dels Usuaris?

• Mitjançant el formulari de contacte d’aquesta pàgina web.

• S’han personat a les instal·lacions.
En qualsevol dels dos casos, les dades personals tractades han estat facilitades de forma voluntària pel mateix Usuari.

Normativa aplicable

• El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)

• La Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).